Miến Điện - Vàng Rơi Trên Thân Phật (4 ngày 3 đêm) - Du lịch Hoa Thiền

13.975.000 đ
(Đánh giá)

Liên hệ
(Đánh giá)

Hành Hương Đông Thiên Mục Sơn (6 ngày 5 đêm) - Du lịch Hoa Thiền

21.785.000 đ
(Đánh giá)

Liên hệ
(Đánh giá)

Dưới Cội Bồ Đề - Tuổi Trẻ và Phật Giáo (7 ngày 6 đêm) - Du lịch Hoa Thiền

32.675.000 đ
(Đánh giá)

Bhutan – Huyền Thoại Rồng Sấm (8 ngày 7 đêm) - Du lịch Hoa Thiền

67.975.000 đ
(Đánh giá)

Liên hệ
(Đánh giá)

Liên hệ
(Đánh giá)

Trung Quốc - Tứ Đại Phật Sơn (13 ngày 12 đêm) - Du lịch Hoa Thiền

87.377.000 đ
(Đánh giá)

Liên hệ
(Đánh giá)

Liên hệ
(Đánh giá)

Liên hệ
(Đánh giá)

Liên hệ
(Đánh giá)

Liên hệ
(Đánh giá)