Tượng Phật Xe Hơi TP06-A - Kỳ Anh

2.800.000 đ
(Đánh giá)

Tranh vẽ Dược Sư - Pháp An

3.200.000 đ
(Đánh giá)

Tranh vẽ Dương Liễu Quán Âm 1- Pháp An

2.500.000 đ
(Đánh giá)

Tượng Phật Trầm Hương TP-01 - Kỳ Anh

3.500.000 đ
(Đánh giá)

Tượng Phật Xe Hơi TP09 - Kỳ Anh

6.800.000 đ
(Đánh giá)

Địa Tạng ngồi (đá xanh - 30 cm)

1.950.000 đ
(Đánh giá)

Địa Tạng ngồi (vẽ gấm - 30cm)

9.200.000 đ
(Đánh giá)

Địa Tạng (đá xanh - 40 cm)

3.330.000 đ
(Đánh giá)

Đại Thế Chí đứng (đá xanh - 40 cm)

1.840.000 đ
(Đánh giá)

Đại Thế Chí (đá xanh - 30cm)

1.840.000 đ
(Đánh giá)

Văn Thù - Phổ Hiền (vẽ màu - 40cm)

3.680.000 đ
(Đánh giá)

Tranh vẽ Dương Liễu Quán Âm 2- Pháp An

1.700.000 đ
(Đánh giá)

Bổn Sư Thái Lan (xi vàng - 35cm)

1.430.000 đ
(Đánh giá)

Bổn Sư Thái Lan (ngọc bích - 45cm)

4.140.000 đ
(Đánh giá)

A Di Đà ngồi (đá xanh - 30 cm)

1.840.000 đ
(Đánh giá)

A Di Đà đứng (đá xanh - 40cm)

1.840.000 đ
(Đánh giá)

Bổn Sư Thái Lan (lưu ly - 35cm)

1.430.000 đ
(Đánh giá)

Bổn Sư Thái Lan (đá xanh - 35cm)

2.750.000 đ
(Đánh giá)

Bổn Sư Thái Lan (đá xanh - 35cm)

2.870.000 đ
(Đánh giá)

Bổn Sư Đài Loan (vẽ gấm - 40cm)

11.500.000 đ
(Đánh giá)

Chuẩn Đề (xi vàng - 30cm)

1.840.000 đ
(Đánh giá)

Di Lặc ngồi (vẽ gấm - 26cm)

5.750.000 đ
(Đánh giá)

Di Lặc ngồi (vẽ gấm - 35cm)

7.470.000 đ
(Đánh giá)

Di Lặc ngồi (vi vàng - 42cm)

2.300.000 đ
(Đánh giá)